حرم مطهر احمد ابن موسی (ع) شاهچراغ

نوشته شده توسط Super User on . Posted in شیراز گردشگری

حضرت سيد امير احمد(عليه السلام) ملقب به شاهچراغ و سيدالسادات الاعاظم، فرزند بزرگوار امام موسي كاظم(عليه السلام) و برادر بزرگ امام رضا (عليه السلام) است. پسران امام هفتم عليه السلام بنا به مشهود نوزده نفر مي باشند. حضرت احمد بن موسي(عليهما السلام) و حضرت محمد بن موسي(عليهما السلام) از يک مادر که ((ام احمد)) خوانده ميشد متولد گرديدند. اولين بناي حرم مطهّر حضرت شاهچراغ(ع) را به زمان عضدالدوله ديلمي فرزند حسن ملقب به رکن الدوله از سلاطين آل بويه نسبت مي دهند. (338 تا 317 هـ.ق) تعميرات بناي قبلي و اضافه نمودن ابنيه جديد در زمان اتابکان فارس(623 تا 659 هـ.ق) به دستور امير مقرب الدين مسعود بدر الدين وزير اتابک ابوبکر سعد زنگي صورت گرفته است. بعداً در سال 912 هـ.ق توسط شاه اسماعيل صفوي تعميراتي در بقعه مطهّره انجام مي گيرد. در سال 1141 هـ.ق به دستور نادر شاه افشار تعميرات بعدي صورت مي گيرد.در مورد انگيزه اين اقدام مطالب مختلفي بيان شده که يکي از آنها اين است که نادر شاه پيش از اينکه شيراز را از سلطه افغان ها آزاد کند نذر مي نمايد چنانچه بر افغانها پيروز شد؛ تعمير هايي در شاهچراغ انجام دهد. لذا بعد از پيروزي هزارو پانصد تومان پول رايج آن زمان براي تعمير و مقدار 720 مثقال طلاي ناب جهت ساختن قنديلي در بالاي ضريح اهداء مي کند. اگر چه در زلزله هاي شيراز به خصوص در سال هاي 997 و 1239 هـ.ق بخش هاي عمده ساختمان حرم مطهّر ويران مي گردد لکن با همت مسؤولين حرم مطهّر و مردم در زمان حسينعلي ميرزا حاکم فارس(1239 هـ.ق) و فتحعلي شاه قاجار (1243 هـ.ق) مرمت و بازسازي مي شود. آينه كاري سقف و ديوارهاي حرم نيز در سال 1305 ه.ق توسط استاد زين العابدين پايان يافته است.

آدرس :ميدان احمدي

bridge mediaAir Jordan
UA-53860587-6