حافظیه

نوشته شده توسط Super User on . Posted in شیراز گردشگری

بناي اصلي آرامگاه حافظ از آثار دوره ي کريم خان زند مي باشد و مربوط به سال 1187 ه.ق مي باشد. بناي اوليه داراي ايواني با چهار ستون سنگي در وسط بوده است که از جانب شما و جنوب محل عبور داشته است و در دو سمت آن دو اتاق بنا کرده بودند. قبر حافظ خارج از اين بنا و در وسط قبرستان پشت آن قرار داشت. در دوره هاي بعد نرده هاي آهني در اطراف قبر گذارده بودند که صورت مناسبي نداشت. بارگاه حافظ بين سالهاي 1314 تا 1317 ه.ش به صورت کنوني در آمده است سنگهاي ابنيه کريم خاني که جهت ادامه ي خيابان زند شيراز خراب گرديد(، به محوطه ي اين آرامگاه منتقل شده است. با حفظ بناي قبلي و چهار ستون آن، 16 ستون يکپارچه ي سنگي نظير آن تهيه نمودند و ايوان بزرگ بيستوني کنوني را به طول 56 متر با تزئينات نقاشي و گچ بري و کاشيکاري تماما به سبک قديم شيراز ايجاد نمودندبناي اصلي آرامگاه نيز به صورت سکويي با هشت ستون سنگي يکپارچه و سقف مسين و تزيينات کاشي کاري و اشعار در محل قبر وسط ايوان بزرگ در باغ دوم ايجاد گرديد. در کنار قبر حافظ مقبره ي اهلي شيرازي و فرصت الدوله شيرازي نيز وجود دارد.

آدرس : حد فاصل چهارراه حافظيه و چهارراه ادبيات

jordan SneakersAir Jordan Sneakers
UA-53860587-6