مقالات علمی

مکانيسم فوق روان کننده ها

The_Effect_of_Melamine_Based_Superplasticizers_on_the_Properties_of_Concrete-libre

admixtur for concrete

Effect_of_Fly_Ashes_From_Different_Sources_on_the_Performance_of_Concrete-libre

Effects_of_Different_Superplasticizers_on_Early_Strength_of_Concrete-libre

mixture proportioning of SCC

SEM_Photographs_of_concrete_series-libre

superplasticizer

Superplasticizers_for_Concrete_Web

(SCC) بررسي خواص بتن خود تراکم

بتن خود متراکم

بتن خودتراکم مقاومت بالا و کاهش خطرهاي ساخت و بهبود اجرا

بتن خود تراكم و ويژگي هاي آن

گزارش طراحي و اجراي بتن خودتراكم در پروژه فاز 12 پارس جنوبي

سمينار افزودنيهاي شيميايي بتن (سمينار اهواز)

نقش فوق روان کننده ها در بتن خود تراکم (سمينار مشهد)

نکات اجرايي و کنترل کيفيت افزودنيهاي بتن (سمينار شيراز)

latest jordansAir Jordan
UA-53860587-6